Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die leiden tot een energiebesparing van uw bedrijfspand en/of bedrijfsactiviteiten, stelt de Nederlandse overheid naast subsidies voor het verduurzamen van uw bedrijfspand ook fiscaal voordeel van de Energie-investeringsaftrek (EIA) beschikbaar. Ondernemers kunnen voor investeringen die in aanmerking komen voor de EIA een fiscaal voordeel behalen van 45,5% van het investeringsbedrag.

Wanneer komt u in aanmerking voor EIA? Lees dan graag verder.

U komt in aanmerking voor EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een eigen onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 124 miljoen per kalenderjaar. U mag 45% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar maakt.

  • Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar maakt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.
  • U kunt de betalingen over meerdere jaren uitspreiden, maar het bedrijfsmiddel in gebruik nemen in het jaar dat u investeert. Dan neemt u EIA volledig mee bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst.

De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Als de aanslag eenmaal onherroepelijk is, kunt u op een later moment geen EIA aanvragen.

  • Bent u Vpb-belastingplichtig of IB-belastingplichtig en sluit u het jaar af met een verliesrekening? Dan mag u wanneer u IB-belastingplichtig bent, EIA voor de drie voorgaande jaren en negen volgende jaren verrekenen. Bent u Vpb-belastingplichtig, dan kunt u EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren verrekenen. Overleg dit met uw boekhouder.
  • Krijgt u van de Belastingdienst over het investeringsjaar een voorlopige aanslag zonder EIA? Dan kunt u met de ontvangstbevestiging van de EIA-melding de inspecteur vragen om uw aanslag te herzien.

Om een deel van de kosten voor de investeringen voor de verduurzaming van uw bedrijfspand te vergoeden, zijn er verschillende mogelijkheden. Hoofdzakelijk biedt de overheid aan ondernemers twee soorten mogelijkheden: subsidies en fiscale voordelen. Het verschil tussen deze twee mogelijkheden is dat u met een subsidie daadwerkelijk geld van de overheid ontvangt, terwijl een fiscaal voordeel een extra aftrekpost op de vennootschaps- of inkomstenbelasting betreft.

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. Dit is noodzakelijk voor een prettig verblijfsklimaat, maar in een overigens goed geïsoleerde gebouwschil vormt het energetisch gezien een zwakke schakel. Zelfs met HR++-glas verliest een raam acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5 m2K/W.

Om te komen tot energie neutrale nieuwbouw en verduurzaamde bestaande woningen (NOM-woning) moet het energieverlies via de schil van het gebouw worden beperkt. De transparante delen kunnen dan niet achterblijven.

Het energieverlies via transparante delen wordt in hoofdlijnen bepaald door de isolatiewaarde van het gebruikte glas en de thermische kwaliteit van ramen, deuren en kozijnen. Daarnaast speelt de oriëntatie van transparante delen een belangrijke rol.

Contact over anti-inkijk raamfolie laten aanbrengen

Kom in contact met één van onze product adviseurs door het invullen van het formulier of bel ons op 085 105 3899

Let op: aanvragen minder dan 10 m² worden niet in behandeling genomen.

Choose File
Choose File